Biografija

Мilun Мitrоvić rоđеn је 15. dеcеmbrа 1922. u Ruјеvici, оpštinа Sоkоbаnjа, SR Srbiја. Čеtvоrоgоdišnju gimnаziјu је zаvršiо 1937. а Učitеlјsku škоlu diplоmirао 1943. u Аlеksincu. Аkаdеmiјu likоvnih umеtnоsti diplоmirао 1948. u Bеоgrаdu. U tоku studiја prоfеsоri su mu bili Vаsа Pоmоrišаc, Ivan Tabaković i Marko Čelebonović. Оd 1948. dо 1951. biо је sаrаdnik u Мајstоrskој rаdiоnici prоfеsоrа Mila Milunovića, where mural techniques were studied. He obtained his master’s degree in the field of wall painting at the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 1972.

U organizaciji Majstorske radionice studijski putovao po Italiji 1950. Kao stipendista fonda Moša Pijade studijski boravio dva meseca u Parizu i Londonu 1958–59. godine.

Član Udruženja likovnih umetnika Srbije postao je 1948. i iste godine izlagao na VII izložbi ULUS-a. Od 1951. član je grupe „Samostalni” a od 1957. do 1958. „Grupe 57“. od 1963. do 1982. je profesor Više pedagoške škole (Grupa za likovno vaspitanje i obrazovanje). Od 1976—1982. je vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (Grupe za film i televiziju). Bio je član predsedništva likovnih pedagoga Jugoslavije i član međunarodnog udruženja (INSE). Izdao je knjigu iz teorije umetnosti, Forma i oblikovanje, 1977. (Izdanja su obnovljena 1979, 1987. i 1990.)

Izlagao je na izložbama ULUS-a, grupe „Samostalni” (1951–1954), Grupe 57 (1957. i 1958), na izložbama I, II, III jugoslovenskog trijenala i na izložbama Oktobarskog salona Beograda. Učestvovao je i izlagao na izložbama likovnih kolonija Srbije (Sićevo, Čačak) i Vojvodine (Ečka, Senta, Bačka Topola i Bečej). Izlagao je na Memorijalu Nadežde Petrović 1962, na izložbama Ateljea 61 (tapiserije), na ULUS-ovim izložbama u okviru međurepubličke razmene, na Likovnim susretima u Subotici, ULUS-ovim izložbama crteža i male plastike i NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije, na izložbama likovnih pedagoga Jugoslavije i Srbije, na izložbama Jugoslovenskog portreta u Tuzli (1983. i 1986) i na II bijenalu akvarela Jugoslavije u Karlovcu 1981. Izlagao u Modernoj galeriji Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1963, Modernoj galeriji u Ljubljani 1965. i 1967, Modernoj galeriji u Zadru – Plavi salon 1968. i na izložbi VI decenija u Muzeju savremenih umetnosti u Beogradu.

Priredio je 36 samostalnih izložbi u zemlji od kojih 6 u Beogradu (1955, 1956, 1963, 1968, 1974. i retrospektivnu izložbu 1986).

Jugoslovensku umetnost predstavljao je na izložbi u Beču 1955—6 (Grupa jugoslovenskih umetnika), na izložbama u Oslu i Trondhajmu 1957 (Desetorica jugoslovenskih umetnika) i iste godine, u organizaciji komisije za kulturne veze sa inostranstvom, na izložbama u Bukureštu, Edinburgu, Montrealu, Njujorku i Čikagu. Učestvovao je na izložbama savremene jugoslovenske umetnosti u Damasku, Bejrutu i Tripoliju 1967. Grupno je izlagao u Njujorku 1976 (Neke tendencije beogradskih slikara) i u gradovima SR Nemačke (Štutgart, Frankfurt na Majni, Minhen, Keln) 1976 (Beogradski pejzažisti).

Odlukom Predsedništva SFRJ, odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vencem 1980. godine. Od 1945. živeo je i radio u Beogradu. Preminuo je 2010. godine.