Biografija

Мilun Мitrоvić rоđеn је 15. dеcеmbrа 1922. u Ruјеvici, оpštinа Sоkоbаnjа, SR Srbiја. Čеtvоrоgоdišnju gimnаziјu је zаvršiо 1937. а Učitеlјsku škоlu diplоmirао 1943. u Аlеksincu. Аkаdеmiјu likоvnih umеtnоsti diplоmirао 1948. u Bеоgrаdu. U tоku studiја prоfеsоri su mu bili Vаsа Pоmоrišаc, Ivan Tabaković i Marko Čelebonović. Оd 1948. dо 1951. biо је sаrаdnik u Мајstоrskој rаdiоnici prоfеsоrа Mila Milunovića, u kojoj su izučavane zidne tehnike. Diplomu magistra nauka u oblasti zidnog slikarstva dobio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1972. godine.

U organizaciji Majstorske radionice studijski putovao po Italiji 1950. Kao stipendista fonda Moša Pijade studijski boravio dva meseca u Parizu i Londonu 1958–59. godine.

Član Udruženja likovnih umetnika Srbije postao je 1948. i iste godine izlagao na VII izložbi ULUS-a. Od 1951. član je grupe „Samostalni” a od 1957. do 1958. „Grupe 57“. od 1963. do 1982. je profesor Više pedagoške škole (Grupa za likovno vaspitanje i obrazovanje). Od 1976—1982. je vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (Grupe za film i televiziju). Bio je član predsedništva likovnih pedagoga Jugoslavije i član međunarodnog udruženja (INSE). Izdao je knjigu iz teorije umetnosti, Forma i oblikovanje, 1977. (Izdanja su obnovljena 1979, 1987. i 1990.)

Izlagao je na izložbama ULUS-a, grupe „Samostalni” (1951–1954), Grupe 57 (1957. i 1958), na izložbama I, II, III jugoslovenskog trijenala i na izložbama Oktobarskog salona Beograda. Učestvovao je i izlagao na izložbama likovnih kolonija Srbije (Sićevo, Čačak) i Vojvodine (Ečka, Senta, Bačka Topola i Bečej). Izlagao je na Memorijalu Nadežde Petrović 1962, na izložbama Ateljea 61 (tapiserije), na ULUS-ovim izložbama u okviru međurepubličke razmene, na Likovnim susretima u Subotici, ULUS-ovim izložbama crteža i male plastike i NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije, na izložbama likovnih pedagoga Jugoslavije i Srbije, na izložbama Jugoslovenskog portreta u Tuzli (1983. i 1986) i na II bijenalu akvarela Jugoslavije u Karlovcu 1981. Izlagao u Modernoj galeriji Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1963, Modernoj galeriji u Ljubljani 1965. i 1967, Modernoj galeriji u Zadru – Plavi salon 1968. i na izložbi VI decenija u Muzeju savremenih umetnosti u Beogradu.

Priredio je 36 samostalnih izložbi u zemlji od kojih 6 u Beogradu (1955, 1956, 1963, 1968, 1974. i retrospektivnu izložbu 1986).

Jugoslovensku umetnost predstavljao je na izložbi u Beču 1955—6 (Grupa jugoslovenskih umetnika), na izložbama u Oslu i Trondhajmu 1957 (Desetorica jugoslovenskih umetnika) i iste godine, u organizaciji komisije za kulturne veze sa inostranstvom, na izložbama u Bukureštu, Edinburgu, Montrealu, Njujorku i Čikagu. Učestvovao je na izložbama savremene jugoslovenske umetnosti u Damasku, Bejrutu i Tripoliju 1967. Grupno je izlagao u Njujorku 1976 (Neke tendencije beogradskih slikara) i u gradovima SR Nemačke (Štutgart, Frankfurt na Majni, Minhen, Keln) 1976 (Beogradski pejzažisti).

Odlukom Predsedništva SFRJ, odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vencem 1980. godine. Od 1945. živeo je i radio u Beogradu. Preminuo je 2010. godine.