Krugovi života

[…] Milun Mitrović je ostvario jednu od zanimljivih i uspešnih karijera u srpskoj istoriji umetnosti u periodu nakon Drugog svetskog rata. Kao čovek sabran i smiren, uvek odmeren, on je bio otvoren prema izazovima života. Zato je njegova biografija slikara, pedagoga, teoretičara, povremeno likovnog kritičara, intelektualca, bogata kao i njegov unutrašnji život. Kao slikar prošao je više faza, od realizma i ekspresionizma do asocijativne apstrakcije. Slikao je pejzaže, aktove, portrete i mrtve prirode u ulju, pastelu, akvarelu, mozaiku i crtežu i oprobao se u svim likovnim tehnikama. U celokupnom životu i delu prosijavala je etika koju je poneo iz roditeljske kuće. On je nastojao da ujedini srpsko srednjovekovno slikarstvo sa modernom evropskom umetnošću. Kao most između drevnosti i savremenosti njegova slika je posna jer joj ne treba spoljašnji sjaj. Sve što je u životu činio bilo je obeleženo doslednim i izgrađenim intelektualnim stavom, čvrstinom, iskrenošću i moralnim vrednostima. Stoga su njegov život i delo primer realizacije jednog nezavisnog i na putevima srpske moderne umetnosti dragocenog projekta.